Klientcentreret og Aktivitetsbaseret ergoterapi i ældre borgeres hjem:4 års arbejde på15 minutter

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearchpeer-review

Abstract

Baggrund og formål
Danske kommuner tilbyder rehabiliterende tiltag med henblik på at forbedre ældre borgeres aktivitet og deltagelse med mere eller mindre stramme retningslinjer for, hvad der kan arbejdes med. Klientcentreret og aktivitetsbaseret ergoterapi til ældre, hvor der er fokus på ældres egne ønsker til aktivitet og deltagelse, og hvor engagement i betydningsfulde aktiviteter er en hovedbestanddel i interventionen, er i centrum i mit ph.d. arbejde, hvor jeg undersøger effekten samt ældres oplevelser af hverdagen efter sådanne indsatser.
Materialer og metoder
Ph.d. studiet består af tre delstudier: 1) Et systematisk litteratur-review af 6 RCT-studier: ‘What are the short-term and long-term effects of occupation-focused and occupation-based occupational therapy in the home on older adults’ occupational performance? A systematic review’, 2) et RCT-studie med 119 ældre, der fik enten intensiv klientcentreret ergoterapi med fokus på egne prioriterede aktivitets- og deltagelsesproblemer eller almindelig praksis: ’Intensive client-centred occupational therapy in the home improves older adults’ occupational performance. Results from a Danish randomised controlled trial’ og 3) en kvalitativ interviewundersøgelse blandt 11 ældre: ‘Experienced occupational performance and expectations concerning future performance among older adults after home-based occupational therapy’.
Resultater
Litteraturreviewet og RCT-studiet viste, at aktivitetsbaseret ergoterapi i hjemmet kan forbedre ældres udøvelse af betydningsfulde aktiviteter. Det viste sig dog, at der ofte var sket en vis tilbagegang ved followup undersøgelser 3 til 6 måneder efter interventionen. Det kvalitative studie pegede på, at ældre lægger vægt på selvstændighed, men at selvstændighed kan gradbøjes. Endvidere pegede studiet på strategier, som deltagerne anvendte for at vedligeholde og forbedre deres aktivitetsudførelse.
Konklusion
Arbejdet er stadig i proces, og oplægget vil lægge op til diskussion og feedback ud fra aktuelle problemstillinger i mit arbejde.
Original languageDanish
Publication date2018
Publication statusPublished - 2018
EventNational konference om Aldring og Samfund (2017): Dansk Gerontologisk Selskab: At skabe gode dage - Comwell, Middelfart, Denmark
Duration: 9 Nov 201710 Nov 2017
http://www.gerodan.dk/nb/wp-content/uploads/2017/11/DGSProgNetv7.pdf

Conference

ConferenceNational konference om Aldring og Samfund (2017): Dansk Gerontologisk Selskab
LocationComwell
Country/TerritoryDenmark
CityMiddelfart
Period09/11/1710/11/17
Internet address

Keywords

  • occupational therapy

Cite this