Kommunale indsatser for ordblinde elever: Projektet er gennemført af forsknings- og udviklingsprogrammet Literacy, VIA Læring & Undervisning, Center for forskning & udvikling i skoleåret 2018/2019 af Elise Dahl Krogh, Winnie Østergaard, Helle Bonderup, Inger Maibom, Grete Dolmer og Helle Bundgaard Svendsen

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

Abstract

Hvordan håndterer kommunerne ordblinde elever, når det drejer sig om udredning og tiltag, og hvad peger praksis på som særligt vigtige udviklingsområder? Det undersøgte seks forskere tilknyttet forsknings- og udviklingsprogrammet Literacy, VIA Læring & Undervisning, Center for forskning & udvikling i skoleåret 2018/2019 i projektet ”Afdækning af de kommunale indsatser for ordblinde elever i grundskolen” ved hjælp af interview af læsekonsulenter og læsevejledere i 12 danske kommuner. Det viste sig, at kun godt halvdelen af kommunerne i deres handleplaner havde konkrete retningslinjer for udredning og tiltag rettet mod elever med dysleksi. Det viste sig også, at læsekonsulenter og læsevejledere kunne pege på en række indsatsområder, som efter deres vurdering bør styrkes, herunder kompetenceløft af lærere, så de i højere grad bliver i stand til at inkludere ordblinde elever i den almene undervisning, samt at området som sådan bør styrkes i forhold til ressourcer og rammesætning. I denne artikel beskrives undersøgelsens design, analyse og resultater, og slutteligt lægges der op til overvejelser over betydningen af resultaterne for skolens og kommunernes praksis.
Original languageDanish
PublisherVIA University College
Number of pages10
Publication statusPublished - Jun 2020

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this