Kompetenceudvikling for undervisere under forandring: Eksempler fra en professionshøjskole

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

Introduktion
Rammerne for videregående uddannelse er under forandring med øgede krav om uddannelseskvalitet og nye typer studerende, hvilket aktualiserer kompetenceudvikling for undervisere. Direktionen på en professionshøjskole har initieret en ny central didaktisk enhed (Duch & Nielsen, 2023). Det giver mulighed for at følge adjunkter gennem 4 års pædagogikum med fokus på transitionen og rollen som professionsuddanner. Desuden følges korte forløb for lektorer (lektorlaboratorier) med fokus på samarbejds- og undervisningspraksisser. Teoretisk er der reference til Wenger-Trayner et al. (2015) og komplekse praksislandskaber og grænsekrydsninger.

Metode
Forskningen i adjunktforløb er designet som længdestudie med individuelle interviews hvert halve år suppleret med observationer. Resultater præsenteres fra første fase med 11 adjunkter samplet med variation i uddannelser. Desuden data fra 6 lektorlaboratorier baseret på et primært kvalitativt survey (Braun et al., 2021).

Resultater
Der er store variationer i forståelse af rollen som professionsuddanner. Baggrund og erfaringer har betydning, herunder evt. baggrund i professionen, og om man har en professionsdidaktisk eller generel akademisk grad. Adjunkterne placerer sig forskelligt på kontinua dels vedr. balancen mellem fagligt fokus og holistisk blik på at uddanne til en profession og dels vedr. professionel identitet som professionsuddanner i et spændfelt mellem undervisning og forskning/udvikling. Studentergruppen adresseres både her og i lektorlaboratorier, hvor der bl.a. også er eksperimenteret med ny teknologi i undervisningen. I begge kontekster fremhæver nogle kollegial videndeling og andre input om didaktisk teori/forskning. De fleste fremhæver dog læringsfælleskaber, hvor de faciliteres i at udvikle og undersøge egen praksis.
Diskussion
Kompetenceudvikling i et komplekst landskab med stor variation blandt adjunkters og lektorers baggrund og pædagogiske indsigt stiller store krav til differentiering og stilladsering.
Original languageDanish
Publication date2024
Publication statusPublished - 2024
EventDUN konferencen 2024: De videregående uddannelser i en brydningstid - Vingsted hotel- og konferencecenter, Bredsten, Denmark
Duration: 23 May 202424 May 2024
https://www.tilmeld.dk/dunk2024

Conference

ConferenceDUN konferencen 2024: De videregående uddannelser i en brydningstid
LocationVingsted hotel- og konferencecenter
Country/TerritoryDenmark
CityBredsten
Period23/05/2424/05/24
Internet address

Cite this