Kortlægning af viden om pædagogers arbejde med science i daginstitutioner: en forskningsoversigt med fokus på international litteratur

Research output: Book/Report/clinical guidelinesCommissioned reportCommunicationpeer-review

493 Downloads (Pure)

Abstract

Denne forskningsoversigt er blevet til som en del af et forsknings- og udviklingsprojekt, der undersøger ”god praksis” rettet mod læreplanstemaet ”Natur, Udeliv og Science” indenfor daginstitutioner.
Forskningsoversigtens formål er at identificere den aktuelt bedste viden om ”pædagogers arbejde med science i daginstitutioner” gennem en identifikation af relevant nordisk og international viden med relevans for dette. Både den nordiske og internationale litteratur indeholder alene fagfællebedømte (peer reviewed) empirisk baserede forskningsartikler.
Sigtet med publikationen er dermed at styrke vidensgrundlaget for arbejdet med science i landets daginstitutioner.
Projektet er et delprojekt under projektet ”pædagogers arbejde med science i daginstitutioner” støttet af Novo Nordisk Fonden.
Videnskortlægningen er dermed en vigtig trædesten for projektets øvrige dele af projektet.
Det samlede projektet indeholder 4 dele:
• En kortlægning af institutioners arbejde med science, for at finde institutioner med lang praksis indenfor feltet
• Et review, der indeholder vigtigste peer-reviewed viden (10 års horisont) om arbejdet med små børn (0-6 år)
• Udarbejdelse af en e-læringsguide der gennem videoeksempler, eksemplificerer arbejdet med science indenfor forskellige områder.
• En forskningsdel - med undersøgelse af børns perspektiver på indførelsen af science i daginstitutioner
• En udbredelsesdel, hvor 50 kommuner I Danmark får tilbudt et fyraftensarrangement eller en minikonference med workshops for at implementere projektet i daginstitutionernes praksis.
Denne publikationen er delt op i:
• Del 1 der præsenterer og begrebsafgrænser området
• Del 2 der henholdsvis præsenterer baggrunden for projektet, samt kort redegør for eksisterende viden og studiernes teoretiske afsæt.
• Del 3 der formidler fund indenfor pædagogers didaktiske arbejde med science på baggrund af en videnssyntese af international og nordisk forskning på område
• Del 4 som samler op, diskuterer og perspektiverer arbejdet.

Original languageDanish
PublisherVIA University College
Number of pages64
ISBN (Electronic)978-87-971242-2-2
Publication statusPublished - Dec 2020

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this