Kortlægning af viden til brug for udvikling af uddannelse om forebyggelse af online ekstremisme

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

Abstract

Internettet og de sociale medier har skabt en ny social offentlighed, hvor brugere kan interagere med hinanden og potentielt set skabe nye former for fællesskaber og dele viden af hidtil uset omfang.

Men internettet er også blevet en arena, hvor ekstremistiske grupper har nem adgang til både internt og eksternt at dele hadefulde ytringer og materiale og komme i kontakt med sårbare unge, der lader sig indfange og manipulere af de ekstreme ideologier. Nye fænomener som ekkokamre, trolling, grooming, misinformation og fake news er kommet på dagsordenen og forskningen er i stigende grad blevet opmærksom på de mekanismer, der fører til polarisering og dehumanisering i online fora.

Rapporten er en videnskortlægning med det formål at afdække og identificere viden om online-ekstremisme med fokus på forebyggelsen heraf og særligt knyttet til børn og unge.
Videnskortlægningens sigte er at styrke vidensgrundlaget for den forebyggende indsats i Danmark, navnlig forebyggelsen af online-ekstremisme blandt unge, som er i risiko for eksponering af ekstremistisk indhold på nettet, i form af bl.a. hadefulde ytringer, propaganda, konspirationsteorier, misinformation, manipulerende indhold med videre.
Original languageDanish
PublisherNationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
Number of pages82
Publication statusPublished - 20 Dec 2019

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this