Kreativ skrivning i naturfag

Kia Wied (Developer), Mette Auning (Guest), Claus Auning (Guest)

Research output: Non-textual formPodcast, music and sound productionsCommunication

Abstract

I dette afsnit taler programleder for NAFAs indsats i læreruddannelsen, Kia Wied, med Mette Auning, Lektor i læreruddannelsen på Professionshøjskolen UC SYD og Claus Auning, Lektor og ph.d. i læreruddannelsen på Professionshøjskolen UC SYD.
Omdrejningspunktet for samtalen er kreativ skrivning i naturfag og hvordan man kan arbejde med kreative skriveprocesser som en tilgang til at styrke den faglige forståelse indenfor naturfagene og naturvidenskab. I afsnittet kan du høre Mette og Claus fortælle om erfaringerne fra deres samarbejde i et af NAFAs professionelle læringsfællesskaber i læreruddannelsen. I løbet af samtalen kan du høre fra konkrete forløb med kreativ skrivning i både geografi, biologi og fysik/kemi og med konkrete eksempler på de kreative naturfaglige fortællinger, som lærerstuderende har lavet som en del af forløbet. På baggrund af eksemplerne ledes samtalen over i en diskussion af potentialet i denne tilgang til naturfagsdidaktikken for både lærerstuderende og elever i skolen og de særlige opmærksomheder der knytter sig hertil i forhold til hvordan man som underviser kan sikre sig, at skriveprocessen åbner for et kreativt læringsrum, hvor eleverne bruger deres fantasi og forestillingsevne samtidig med, at den naturvidenskabelige faglighed stadig træder tydeligt frem. Og på den baggrund løftes samtalen også op i en bredere refleksion over hvordan sådanne mere kreative tilgange indenfor naturfag kan være med til at udvikle naturfagsundervisningen på måder som både åbner for at styrke elevers motivation, naturforbundethed og hverdagsforståelse af naturvidenskabelige fænomener og samtidig kan fungere som et formativt evalueringsredskab for underviseren i forhold til at styrke elevernes læring og forståelse af det faglige.

Udover Mette og Claus medvirker en anden læreruddanner også i det udviklingsarbejde som præsenteres: Lilja Kristinsdottir, ph.d. og underviser i fysik/kemi ved læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCSYD.
Original languageDanish
Publication date2024
Publication statusPublished - 2024

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this