Kunstpædagogiske mødeøjeblikke mellem børn og voksne: - et perspektiv med theraplay

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel undersøger hvorledes, børn og voksnes mødeøjeblikke i kunstpædagogiske praksisser kan forstås med baggrund i theraplay. Artiklen udspringer af det nationale forskningsprojekt: LegeKunst, der undersøger hvordan leg og dannelse kan fremmes gennem børns møde med kunst og kultur. Det empiriske materiale er indsamlet i foråret 2022 på et kunstmuseum og billedkunstskole. I artiklen præsenteres tre forskellige kunstpædagogiske praksisser på kunstmuseet hvor relationen mellem barn og voksen undersøges med baggrund i teorier om leg, børns aktørskab og theraplay. Artiklen viser, at den voksnes omsorg og spejling med mimik, gestik og kropssprog i en legende relation, kan understøtte udsatte børns ligeværdige deltagelse og inklusion i de kunstpædagogiske praksisser. Den kunstpædagogiske praksis foregår i en voksenstyret struktur, der skaber muligheder for, at den voksne kan udfordre og støtte barnet på en passende måde i forhold til barnets behov, udviklingsmuligheder og aktørskab.
Original languageDanish
JournalSpecialpaedagogik
Volume42
Issue number4
ISSN0107-0649
Publication statusPublished - Dec 2022

Cite this