KVALid – observation og tilsyn i dagtilbud

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

KVALid® Tilsyn er et redskab til observation, evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud. I skrivende stund er der udviklet et redskab til dagplejen og et tilsvarende tilsynsmateriale til brug i vuggestuer og børnehaver er ved at blive testet i praksis.
KVALid Tilsyn bygger på mange års erfaringer med pædagogisk arbejde, ledelse, kompetence- og praksisudvikling i dagtilbud hos forfatterne samt erfaringer fra grund- efter- og videreuddannelse på Professionshøjskolen UCN, herunder udviklingen af KVALid Dialog til dagpleje, børnehave og vuggestue.
I artiklen udfoldes det forskningsbaserede grundlag for KVALid Tilsyn Dagpleje, og det vises hvordan et udvalgt observationsskema under temaet, “Legen som grundlag”, kan anvendes til vurdering af kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø. Formålet er at vise grundlaget for KVALid Tilsyn, der er udviklet med afsæt i dagtilbuds-loven (Undervisningsministeriet, 2020), den styrkede pædagogiske læreplan (2020) og på baggrund af dansk, skandinavisk og international forskning om høj kvalitet i dagtilbud, samt at diskutere hvorvidt et sådant vurderingsværktøj kan anvendes til at skærpe tilsynet og evalueringskulturen i de danske dagtilbuds læringsmiljøer. Med værktøjet vises hvordan det pædagogiske personale kan identificere kvalitet og forbedre praksis gennem et udviklende tilsyn.

KVALid er en sammentrækning af "kvalitet i dagtilbud"
Original languageDanish
JournalCEPRA-striben
Issue number33
Pages (from-to)86-109
Number of pages24
ISSN1903-8143
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • research designs, theory and method
  • children and youth
  • education, professions and jobs

Cite this