Abstract

KVALid Tilsyn Vuggestue er et tilsynshæfte der indeholder observationsskemaer til brug for tilsynskonsulenter og tilsynsførende i dagplejen. Alle skemaer i hæftet tager udgangspunkt i viden og forskning om læringsmiljøer af høj kvalitet for børn i 0-2-årsalderen.
KVALid Tilsyn Vuggestue er udviklet med afsæt i dansk, skandinavisk og international forskning i læringsmiljøer og de yngste børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Desuden er KVALid Tilsyn Vuggestue udviklet i overensstemmelse med dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan, hvor elementerne fra det pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer er i fokus.
KVALid Tilsyn Vuggestue bygger endvidere på de mange års erfaringer med pædagogisk arbejde, ledelse, observationer i dagtilbud samt kompetence- og praksisudvikling i dagtilbud, som forfatterne af hæftet besidder, samt deres erfaringer fra grund- efter- og videreuddannelserne på Professionshøjskolen UCN.
Som indledning til hæftets observationsskemaer findes beskrivelser af de arbejdsgange og strukturer, som understøtter anvendelsen af tilsynsværktøjet.
Al anvendelse af KVALid Tilsyn inkluderer kompetenceudvikling af de konsulenter og tilsynsansvarlige, som skal anvende materialet. Formålet med dette er at tilstræbe korrekt anvendelse, uvildighed og træning i systematiske observationer samt et skærpet blik for det udviklende tilsyn.

Kontakt act2learn [hho@ucn.dk] for nærmere oplysninger

En stor og særlig TAK skal lyde til de kommuner, som løbende har hjulpet os med at kvalificere tilsynsmaterialet.


Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherUCN
Number of pages76
ISBN (Print)978-87-974311-3-9
Publication statusPublished - 15 Mar 2024

Keywords

  • research designs, theory and method
  • children and youth
  • management, organizational development and innovation

Cite this