Kvalitet i dagtilbud: – notat om kvalitetsmåling med ECERS-3 i Hjørring Kommunes dagtilbud

Research output: Working paper/preprintWorking paper

124 Downloads (Pure)

Abstract

Som led i forskningsprojektet Kvalitet i dagtilbud version 2 er det i Hjørring Kommune undersøgt hvilken kvalitet dagtilbuddene har målt med ECERS-3 (Early Childhood Environ-ment Rating Scale, version 3 (Harms, Clifford, & Cryer, 2015). Der er gennemført en kvantitativ forløbsundersøgelse, hvor observationsdata fra Hjørring Kommune (indsamlet efteråret 2017 med ECERS-3) udgør T1 og observationer i efteråret 2019 i de samme 26 dagtilbud udgør T2. På dette grundlag kan det undersøges hvilke effekter projektet og de interventioner i form af projekter og efteruddannelse, der har været gennemført i perioden, har eller ikke har. Det var planen at dette skulle suppleres med observationer og interviews i et mindre sample (4 dagtilbud). Hjørrings kommunes institutioner har imidlertid gennem næsten hele 2020 været lukket for eksterne besøgende grundet Covid-19. Nye interviews er erstattet af en spørgeskemaundersøgelse, der skal dokumentere om eller hvis og hvordan personalets kvalitetsforståelse og holdning til kvalitet har ændret sig fra 2017-19. Data (T1) omfattende et sample af det pædagogiske personale i Hjørring Kommunes dagtilbud fra 2017 er indsamlet i forbindelse med et EU-projekt om forældres, personales og forvaltningers holdning til kvalitet i dagtilbud (Næsby, 2019) og data 2020 indsamlet i efteråret 2020 (T2). Denne del har imidlertid også lidt under restriktioner og de udfordringer det har givet personalet.
Original languageDanish
Number of pages38
Publication statusPublished - 2 Feb 2021

Keywords

  • education, professions and jobs
  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method

Cite this