Kvalitet i dansk og matematik: Et lodtrækningsforsøg med fokus på undersøgelsesorienteret dansk- og matematikundervisning

Thomas Illum Hansen, Nikolaj Frydensbjerg Elf, Morten Misfeldt, Stig Toke Gissel, Bent Kofod Lindhardt

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

Abstract

Projektet Kvalitet i Dansk og Matematik er et landsdækkende lodtrækningsforsøg, der har involveret i alt 172 skoler i et forsøgs- og udviklingsprogram med undersøgelsesorienterede tilgange til dansk på 7.-8. klassetrin og matematik på 4.-5. klassetrin.

Betoningen af forsøg og udvikling betyder, at der ikke er tale om et implementeringsprojekt, hvor kvalitet er defineret på forhånd med folkeskolereformen fra 2013. Lodtrækningsforsøget er derfor tilrettelagt som et forsøgsprogram med indsatser på flere niveauer og eksperimenter af forskellig art. Det retter sig således mod elever, lærere og andet pædagogisk personale, og det eksperimenterer med teknologi og materialer, didaktik og undervisningsformer samt organisation og teamsamarbejde. På den baggrund er det muligt at bidrage med ny viden om, hvordan vi kan forstå og bidrage til kvalitet i dansk og matematik.

Den samlede indsats har været genstand for evaluering og forskning med en kombination af kvantitative og kvalitative metoder, således at det er muligt at belyse forskellige aspekter af, hvad der virker, hvordan, for hvem og under hvilke omstændigheder. På den baggrund præsenterer vi resultater og anbefalinger med henvisning til både kvalitativ og kvantitativ dokumentation. Resultater og anbefalinger bliver afrapporteret i relation til fagene som henholdsvis kvalitet i dansk og kvalitet i matematik. Derudover præsenterer vi resultater og anbefalinger af mere almen og tværgående karakter som en perspektivering med henblik på at bidrage til en mere kontekstsensitiv udvikling af kvalitet i fag og skole.
Original languageDanish
Place of PublicationOdense
PublisherLæremiddel.dk
Volume1
Edition1
Number of pages137
ISBN (Electronic)978-87-998860-9-8
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs

Cite this