Kvalitetsmåling med Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3): Randers Kommune 2021

Torben Næsby, Heidi Trude Holm, Kasper Moes Drevsholt, Birgitte Skov Pedersen, Karsten Brinkmann Skytte, Christina Medom

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

40 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af ECERS-3 observationer, hver af tre timers varighed og udført af certificerede observatører mellem kl. 9 og kl. 12. Observationerne ser på hvilke muligheder, børn tilbydes omkring omsorg, struktur, interaktion, læring og indhold. Altså hvordan læringsmiljøet er organiseret, hvordan personalet møder børnene (herunder både arbejdet med børnefællesskabet og mødet med det enkelte barn), hvordan personalets tilgang til læring er, og hvilket indhold, man er sammen om. Derudover er der også fokus på, hvordan personalet varetager børnenes sikkerhed og sundhed og udviser omsorg for børnene. ECERS-3 spørger: hvordan er det at være barn her?
Undersøgelsen af det pædagogiske læringsmiljø i Randers Kommune, indebærer at der laves observationer i alle dagtilbud, hvor der observeres på én stue i hvert.

På tværs af institutionerne er alle kriterier for tilstrækkelig og god kvalitet generelt opfyldte, dvs. der dra-ges tilstrækkelig omsorg for børnene, så de trives, der er generelt fremragende interaktioner (6,12) og der er god udviklingsstøtte for de fleste læringsaktiviteters vedkommende. Gennemsnittet er 4,24 hvilket er god kvalitet, beregnet efter samme metode som i den nationale undersøgelse (EVA, 2020).
Scoren for interaktioner og organisationsstruktur er 5,49 og 4,95, hvilket er god kvalitet, mens scoren for læringsaktiviteter samlet er 2,58 Det viser, at det kan forventes, at børnene udvikler gode socio-emotionelle kompetencer, men for de kognitive kompetencers vedkommende udnyttes læringspotentialet ikke helt. Den gode praksis i forhold til interaktion og organisationsstruktur skal udbredes endnu mere til også at dække andre læreplansområder og til dels Sprog og Literacy, hvor det er vigtigt at alle børn får del i de gode samtaler.
Gennemsnittet for sprog og Literacy er 4,32 dvs. god kvalitet. Der er således et grundlag og potentiale for udvikling af kvalitet til gavn for børnenes trivsel og læring. Personalet er dygtige til at støtte sprogudvik-ling men kan fremover også have fokus på bøger og på brugen af dem sammen med børnene. Der kan ind-rettes interessecentre for bøger, hvor bøger er udstillet og der er gode steder at sidde og bruge dem. Skrift er synligt på stuerne men også her er der stort udviklingspotentiale. Der kan med fordel bruges skrift i udstillinger/ den pædagogiske dokumentation, så børnene kan stifte bekendtskab med skrift, når de er parate til det.
Vedrørende læringsaktiviteter kan der føres flere samtaler med børnene om, hvad de laver, og have inter-aktioner, hvor personalet opmuntrer børnene til at udforske og eksperimentere med materialer. I dette og i de fleste tilfælde under observation og vurdering af læringsaktiviteter er der tale om at det begrænsede udvalg af materialer og legetøj begrænser børnenes læringsmuligheder. Under punkterne 17 til 21 vil eks-tra opmærksomhed på materialer ifølge ECERS øge kvaliteten. Den ekstra opmærksomhed på materialer og tilgængelighed skal følges af opmærksomhed på, hvordan der kommunikeres og interageres med bør-nene, mens de fx tegner og maler, graver og bygger, tæller og regner, spiller musik osv., hvilket også vil påvirke fri leg positivt (fx under punkt 34).
I forhold til såvel tiden med fri leg og legende læring/ lærerig leg observeres at personalet generelt er en-gagerede i børnenes leg og aktivitet. Personalet lytter til børnene og kan også komme med forslag til bør-nenes leg/aktivitet og viser respekt for børnenes valg og legens udvikling. Det vigtige er i udgangspunktet ikke hvem der tager initiativ til leg (børn eller voksne) men at legen og dens indhold er børnecentreret og legebaseret.
Vejledning i grovmotorik kan gøres til et indsatsområde, der kan imødekommes ved at antage denne skærpede opmærksomhed på kropslige læringsaspekter og at personalet – især på legepladsen - formentlig kan være tættere på børnene – altså at pædagogisk arbejde med børn i mindre grupper fx ikke medfører, at andre børn ikke superviseres eller overlades til sig selv.
Plads og indretning scorer 4,11. Der er de fleste steder god plads til de indskrevne børn, men nogle stuer er små og trange, og der vil ikke være tilstrækkelig plads til det normerede antal børn. Indretningen til leg og læring (og flere andre punkter i ECERS-3) er påvirket af de restriktioner, der pga. COVID 19 har sat sine spor gennem hele foråret. I takt med at restriktionerne er lettet observeres at materialer og legetøj finder vej frem fra gemmerne og ud på stuerne.
I den udviklingsforståelse, der ligger til grund for ECERS-3, fremhæves at børnene lærer og udvikler sig i samspil med hele læringsmiljøet. Både indretning, udstyr og materialeudvalg, tilgængelighed af legetøj, og hvordan personalet tilbyder udviklende samtaler og samspil omkring materialerne mv. har betydning for, hvordan børnene trives, lærer og udvikler sig.
Rutiner for personlig pleje er også af god kvalitet (4,07). Praksis inden for dette område er også påvirket af den sundhedspraksis COVID-19 situationen har krævet – men i forhold til læringsaktiviteter med mod-sat virkning. Sundhedsmyndigheder anbefaler generelt, at institutionerne fastholder denne praksis, hvilket også er i tråd med anbefalingerne i ECERS-3.


Original languageDanish
Number of pages88
Publication statusPublished - 5 May 2022

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method

Cite this