Kvalitetsmåling med Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3): Favrskov Kommune 2022

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

57 Downloads (Pure)

Abstract

Favrskov Kommune og Professionshøjskolen UCN har i en årrække samarbejdet om måling af kvalitet i Favrskov Kommunes dagtilbud. Denne rapport dækker data fra observationer i foråret 2022 i de kommu-nale institutioner for børn i alderen 3 til 6 år.
Med undersøgelsen fokuseres på kvaliteten af de kommunale dagtilbuds pædagogiske læringsmiljø. Det pædagogiske læringsmiljø er den sammenhæng børnene indgår i, når de befinder sig i dagtilbuddet og omfatter blandt andet: Samspillet med og relationer til personalet og til resten af børnegruppen, legens muligheder samt den voksnes rolle i legen, planlagte pædagogiske aktiviteter og hverdagsrutiner, den fysiske indretning på stuen og i dagtilbuddet generelt og de tilgængelige materialer til leg og aktivitet.
Vi ved, at børns trivsel og læring i de første leveår er af afgørende betydning – både for det gode børneliv nu-og her og for børnenes muligheder på længere sigt. Vi ved også, at langt de fleste danske børn i 1-6-års alderen bruger de fleste af deres vågne timer i et dagtilbud. Dagtilbuddene er derfor en vigtig arena i for-hold til at sikre, at alle børn trives og udvikler sig. Mangeårig forskning inden for dette område giver os vigtig viden om hvad børn i 1-6-årsalderen har behov for, for at udvikles, trives og lære. Kvalitet viser sig som konkrete, observerbare tegn i barnets hverdag, set ud fra et børnecentreret perspektiv. Det er disse tegn der er omdrejningspunktet for denne undersøgelse.
Original languageDanish
Number of pages99
Publication statusPublished - 28 Oct 2022

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method

Cite this