Kvalitetsmåling med ECERS-3 i Hjørring Kommune 2019

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

184 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med undersøgelsen er at undersøge status for kvaliteten i dagtilbud i Hjørring Kommune. I denne rapport beskrives resultaterne for de kommunale dagtilbud for børn i 3-6 års alderen. I undersøgelsen anvendes det internationale evalueringsværktøj ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale, version 3) , der er et instrument til måling af kvalitet og et værktøj til evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud (alder 3-5 år) i den såkaldte ERS-line (Environment Rating Scale – linjen).
På baggrund af observationer med ECERS-3 udarbejdes en baseline, der viser kvaliteten af læringsmiljø-erne. ECERS-3 måler kvaliteten af det samlede læringsmiljø, børnene tilbydes, og som ifølge international forskning har afgørende betydning for, hvordan børnene sidenhen klarer sig i skolen, i uddannelse og erhverv. Resultaterne vil på meget sikkert grundlag vise en status for kvaliteten af læringsmiljøet inden for temaerne i ECERS-3:
• Plads og indretning
• Rutiner for personlig pleje
• Sprog og Literacy
• Læringsaktiviteter
• Interaktion
• Organisationsstruktur.
Kvaliteten af læringsmiljøerne i Hjørring Kommunes dagtilbud blev målt første gang i 2017 og denne anden måling, i 2019, er således en opfølgning på denne og en fortsættelse af samarbejdet om forskning i dagtilbud mellem Hjørring Kommune og UCN.
Gennemsnittet for målingen i 2019 er 3,9. Gennemsnittet for målingen i 2017 var 3,3. Kvaliteten er således steget med 0,6 point, fra at ligge i området for minimal/ tilstrækkelig kvalitet til at ligge på grænsen til god kvalitet. Standardafvigelsen på de gennemsnitlige scores (n=26) er lig med 1,17, medianen er lig med 3,25. (I 2017 var medianen 3). Den laveste score pr institution er 2,43, den højeste er 5,26.
Original languageDanish
Number of pages87
Publication statusPublished - 1 Mar 2020

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method
  • management, organizational development and innovation

Cite this