Kvalitetsmåling med ECERS-3: Specialgrupperne, Favrskov Kommune

Torben Næsby, Christina Medom

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

68 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med undersøgelsen er at undersøge status for kvaliteten i specialgrupperne i dagtilbud i Favr-skov Kommune. I undersøgelsen anvendes det internationale evalueringsværktøj ECERS-3 (Early Child-hood Environment Rating Scale, version 3) , der er et instrument til måling af kvalitet og et værktøj til evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud (alder 3-5 år) i den såkaldte ERS-line (Environment Rating Scale – linjen).
På baggrund af observationer med ECERS-3 udarbejdes en baseline, der viser kvaliteten af læringsmiljø-erne. ECERS-3 måler kvaliteten af det samlede læringsmiljø, børnene tilbydes, og som ifølge international forskning har afgørende betydning for, hvordan børnene sidenhen klarer sig i skolen, i uddannelse og erhverv. Resultaterne vil på meget pålideligt grundlag vise en status for kvaliteten af læringsmiljøet inden for temaerne i ECERS-3:
• Plads og indretning
• Rutiner for personlig pleje
• Sprog og Literacy
• Læringsaktiviteter
• Interaktion
• Organisationsstruktur.
Original languageDanish
Number of pages66
Publication statusPublished - 15 Jun 2020

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method

Cite this