Kvalitetsmåling med Infant/ Toddler Environment Rating Scale (ITERS-3): Favrskov Kommune 2022

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

49 Downloads (Pure)

Abstract

Favrskov Kommune og Professionshøjskolen UCN har gennem flere år samarbejdet om undersøgelse og udvik-ling af kvalitet i Favrskov Kommunes dagtilbud. Undersøgelserne er gennemført hvert andet år. Undersøgelsernes data indgår i Favrskov Kommunes kvalitetsrapporter og de data og rapporter hver deltagende dagtilbud modtager indgår som grundlag for kompetenceudvikling og praksisudvikling.
Med undersøgelsen fokuseres på kvaliteten af dagtilbuddenes pædagogiske læringsmiljø. Det pædagogiske læ-ringsmiljø er den sammenhæng børnene indgår i, når de befinder sig i dagtilbuddet og omfatter blandt andet: Samspillet med og relationer til personalet og til resten af børnegruppen, legen, legens muligheder samt den voksnes rolle i legen, planlagte pædagogiske aktiviteter og hverdagsrutiner, den fysiske indretning på stuen og organisering i dagtilbuddet generelt.
Vi ved, at børns trivsel og læring i de første leveår er af afgørende betydning – både for det gode børneliv-nu-og her- og for børnenes muligheder på sigt. Dagtilbuddene er derfor en vigtig arena i forhold til at sikre, at alle børn trives og udvikler sig. Mangeårig forskning inden for dette område giver os en masse vigtig viden om hvad børn i 1-6-årsalderen har behov for, for at udvikles, trives og lære. Den høje kvalitet kan observeres som konkrete, ob-serverbare tegn i barnets hverdag. Det er disse tegn der er omdrejningspunktet for dette projekt.
Original languageDanish
Number of pages80
Publication statusPublished - 28 Oct 2022

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method

Cite this