Kvalitetsmåling med ITERS-3 i Hjørring Kommune 2021

Torben Næsby, Christina Medom (Other), Ebbe Agerbæk (Other), Kasper Moes Drevsholt (Other)

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

106 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport omhandler en undersøgelse af kvalitet i vuggestuerne i Hjørring Kommune. I undersøgelsen anvendes det internationalt standardiserede evalueringsværktøj ITERS-3 (Infant/Toddler Environment Rating Scale, 3.rd Version. Dansk oversættelse 2019), der er et instrument til måling af kvalitet og et værktøj til evaluering, dialoger om og udvikling af kvalitet i dagtilbud (Vuggestuerne, alder 1-3 år) i den såkaldte ERS-line (Environment Rating Scale – linjen, www.ersi.info).
På baggrund af observationerne er der udarbejdet en baseline, der viser kvaliteten af læringsmiljøerne i vuggestuerne i kommunen (n=19). ITERS måler kvaliteten af det læringsmiljø, børnene tilbydes, og som ifølge international forskning har afgørende betydning for, hvordan børnene sidenhen klarer sig i børnehave, skolen, i uddannelse og erhverv. Resultaterne viser en status for kvaliteten af læringsmiljøet inden for temaerne:
•Plads og indretning
•Personalets rutiner for personlig pleje
•Sprog og bøger
•Læringsaktiviteter
•Interaktion
•Organisationsstruktur.
Med undersøgelsen fokuseres på kvaliteten af vuggestuernes pædagogiske læringsmiljø. Det pædagogiske læringsmiljø er den sammenhæng børnene indgår i, når de befinder sig i vuggestuen og omfatter blandt andet: Samspillet med og relationer til personalet og til resten af børnegruppen, legens muligheder samt den voksnes rolle i legen, planlagte pædagogiske aktiviteter og hverdagsrutiner, den fysiske indretning på stuen og i vuggestuen generelt.
Dataene i denne rapport kan læses som et øjebliksbillede, men angiver også nogle pejlemærker eller opmærksomhedspunkter for strategisk udvikling, kvalitetsrapport og tilsyn, kompetenceudvikling, konkrete indsatser i praksis og kan anvendes i sammenhæng med den styrkede pædagogiske læreplan (Børne- og Socialministeriet, 2018).
Denne rapport retter fokus på resultaterne af observationer med ITERS-3 på tværs af kommunens vuggestuer og formidler resultaterne af disse. I forhold til tidligere ITERS-målinger (2019) er der sket en markant stigning i kvaliteten i vuggestuerne.
Original languageDanish
Number of pages64
Publication statusPublished - 4 May 2022

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method
  • management, organizational development and innovation

Cite this