Kvalitetsvurdering i dagtilbud med ITERS-R. Favrskov Kommune

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

77 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport omhandler en undersøgelse af kvalitet i vuggestuerne i Favrskov Kommune. I undersøgel-sen anvendes det internationalt standardiserede evalueringsværktøj ITERS-R (Infant/Toddler Environ-ment Rating Scale, Revised Version. Dansk oversættelse, 2. udgave, 2016), der er et instrument til måling af kvalitet og et værktøj til evaluering, dialoger om og udvikling af kvalitet i dagtilbud (Vuggestuerne, alder 1-3 år) i den såkaldte ERS-line (Environment Rating Scale – linjen, www.ersi.info).
På baggrund af observationerne er der udarbejdet en baseline, der viser kvaliteten af læringsmiljøerne i vuggestuerne i kommunen (n=20). ITERS måler kvaliteten af det læringsmiljø, børnene tilbydes i denne vigtige udviklingsperiode i deres liv, og som ifølge international forskning har afgørende betydning for, hvordan børnene sidenhen klarer sig i børnehave, skolen, i uddannelse og erhverv. Resultaterne viser en status for kvaliteten af læringsmiljøet inden for temaerne:
• Plads og indretning
• Personalets rutiner for personlig pleje
• Sprog og literacy
• Læringsaktiviteter
• Interaktion
• Organisationsstruktur.
Med undersøgelsen fokuseres på kvaliteten af vuggestuernes pædagogiske læringsmiljø. Det pædagogiske læringsmiljø er den sammenhæng børnene indgår i, når de befinder sig i vuggestuen og omfatter blandt andet: Samspillet med og relationer til personalet og til resten af børnegruppen, legens muligheder samt den voksnes rolle i legen, planlagte pædagogiske aktiviteter og hverdagsrutiner, den fysiske indretning på stuen og i vuggestuen generelt.
Denne rapport retter fokus på resultaterne af observationer med ITERS-R på tværs af kommunens vugge-stuer og formidler resultaterne af disse
Original languageDanish
Number of pages47
Publication statusPublished - 26 Jun 2020

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method

Cite this