Læreres målforståelser

Dorthe Carlsen, Rune Hansen, Andreas Lindenskov Tamborg

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

Abstract

Undersøgelsen, som afrapporteres her, er initieret af en nysgerrighed blandt en gruppe forskere i projektet Digitalt understøttede læringsmål bestående af Morten Misfeldt, Charlotte Krog Skott, Marie Falkesgaard Slot og Dorthe Carlsen, som i fællesskab har udviklet forskningsspørgsmål og det overordnede undersøgelsesdesign. I datagenereringsfasen blev forskningsassistent Andreas Lindenskov Tamborg koblet på projektet. Alle i forskningsgruppen har deltaget i observationer og interviews før interventionen, mens interviews efter interventionen er gennemført af forskningsassistent Andreas Lindenskov Tamborg. Alle interviews er transskriberet af studentermedhjælpere. De første analyser og formuleringer af datadrevne koder af baseline-interviews er gennemført i forskningsfællesskabet, mens analyse og fortolkning af endlineinterviews er gennemført af Andreas Tamborg, der er forfatter til kapitlet om datadreven analyse af endline interviews og afsnittet med særligt fokus på Målpilens forandrende potentialer. Det teoretiske perspektiv på mål og den teoretiske perspektivering af de datadrevne analyser er udarbejdet af Dorthe Carlsen med bidrag fra Rune Hansen. Den endelige analyse, fortolkning og perspektivering af interviews og bevægelser, som de fremstilles i denne rapport, er udarbejdet af Dorthe Carlsen med bidrag af Andreas Tamborg og Rune Hansen.
Original languageDanish
Number of pages111
Publication statusPublished - 31 Jan 2016

Keywords

  • schools, courses and institutions

Cite this