Lærernes identitet: En undersøgelse af lærernes identitet igennem en multiperspektivistisk diskursanalyse af lærerdiskursen som den fremstår i de danske massemedier

Research output: ThesisCandidatusResearch

177 Downloads (Pure)

Abstract

"Lærernes identitet" er mit speciale fra DPU. Jeg skrev det i foråret 2008, hvor jeg var ansat som lærer ved Skæring Skole. I mit speciale er jeg optaget af diskursen omkring lærerne i det danske samfund. Jeg har altid undret mig meget over den negative omtale, lærerne har fået i medierne, og ikke mindst den negative og reaktive måde, lærerne ser på sig selv som (professionelle) individer og som gruppe. I specialet stiller jeg skarpt på diskursen omkring lærerne, som den fremstår i danske massemedier for derved at indkredse lærernes identitet. Hertil inddrager jeg narrativitetsteori (Marc Turner, Paul Ricoeur og Anthony Giddens) og sprogteori. Den teoretiske ramme omkring specialet udgøres af Norman Faircloughs "Kritisk Diskursanalyse". Et hurtigt overblik over mine resultater i undersøgelsen kan fås ved at bladre frem til de sidste kapitler i specialet.
Original languageDanish
Place of PublicationÅrhus
Publisher
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • teachers

Cite this