Lærerperspektiver på inklusion i matematik og dansk

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen undersøger lærernes opfattelse af forholdet mellem inklusion og fagdidak-tiske forståelser i matematik og dansk. Sammenhængen mellem inklusion og fag-didaktik er kompleks og underbelyst i forskningen, og artiklen stiller netop skarpt på, at inklusion indeholder både en fagdidaktisk og en social dimension. Analysen af datamaterialet peger på tre grundperspektiver, som beskriver lærernes måde at forstå inklusion og faglighed på: det enstrengede lærerperspektiv, det nuancerede lærerperspektiv og det mangefacett erede lærerperspektiv. Artiklen sandsynliggør, at de lærere, der lykkes bedst med at inkludere elever med særlige behov, er de lærere, som både kan faget i dybden og i bredden, og som er i stand til at justere undervisningen løbende.
Original languageDanish
JournalStudier i læreruddannelse og -profession
Volume5
Issue number1
Pages (from-to)115
Number of pages20
ISSN2445-8538
Publication statusPublished - 23 Jun 2020

Cite this