Lærervejledningslandskabet i Danmark

Stig Toke Gissel, Bettina Buch, Marianne Oksbjerg, Karna Kjeldsen, Maren Lytje

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Lærervejledninger til didaktiske læremidler er et overset studieobjekt i læremiddelforskningen. I denne artikel præsenteres en analysemodel for lærervejledninger, der sætter fokus på en overordnet karakteristik af læremidlet, lærervejledningens didaktiske dækningsgrad – det vil sige, om der er vejledning til læreren på forløbsniveau omkring centrale didaktiske opgaver og valg, samt om og på hvilke måder lærervejledningen inviterer læreren til didaktisk refleksion. Analysemodellen demonstreres gennem eksempelanalyser af i alt 22 didaktiske læremidler fordelt på tre fag: dansk, kristendomskundskab og historie. Analyserne syntetiseres inden for hvert af de tre fag og sættes i perspektiv i forhold til en karakteristik af faget og tidligere forskning om læremiddelbrug inden for fagene. Desuden fremdrages forskelle og ligheder på tværs af de tre fag. Artiklens ærinde har implikationer for læremiddelproducenter, praktikere og læreruddannelse, idet lærervejledningen i større eller mindre grad kan fungere som en støtte for læreren og som kilde til fagdidaktisk opdatering og refleksion.
Original languageDanish
Article number2
JournalLearning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
Issue number12
Pages (from-to)41-74
Number of pages35
ISSN2445-6810
DOIs
Publication statusPublished - 10 Feb 2023

Cite this