Læring gennem læringsdesign: når nye læringsformer skal i spil

Lillian Buus, Jette Aabo Frydendahl, Mette Falbe-Hansen, Thue Fast Jensen, Thomas Würtz Jensen, Kirstine Boel Lillelund

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Denne artikel undersøger ud fra tre cases, hvilke faktorer der skaber betydning i en design- og læreproces, når der udvikles digitalt medierede læringsforløb. Arbejdet med design- og læreprocesserne har haft til hensigt at skabe rum for kreativ udvikling, mulighed for afprøvning og evaluering af et digitalt didaktisk design, og samtidig skabe en forandring i undervisernes tænkning og praksis i arbejdet med at designe og udvikle digitalt medierede læringsforløb. Med udgangspunkt i de tre cases beskrives hvordan udviklerne, som i de tre cases til daglig også er undervisere, stilladseres i udviklingen af læringsobjekter eller et mere holistisk læringsdesign, som skal integreres i deres undervisningspraksis. De empiriske data er baseret på interview af både læringsdesigner, underviser og udvikler. Endvidere har der pågået observationer og i to tilfælde også været konkret samarbejde med udviklerne i designprocessen. Fokus er på undervisernes læring i designprocessen og de faktorer, som skaber en betydning for designet og udviklingen samt understøttelsen af designprocessen i nytænkningen og redidaktisering af undervisning i en digital didaktisk kontekst.
Original languageDanish
JournalForskning & Forandring
Number of pages17
ISSN2535-5279
Publication statusSubmitted - Apr 2019
Externally publishedYes

Cite this