Læring som tegnskabende aktivitet: – om pædagogens arbejde med læring og opgavedidaktik i den understøttende undervisning

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyEducation

Abstract

En central del i pædagogens arbejde i skole og SFO er at understøtte elevernes læring. En af de nicher, hvor pædagogen i dag arbejder med læring i skoledelen, er som klasseleder i understøttende undervisning. Understøttende undervisning er en kategori, der generelt er kendetegnet ved at være vagt italesat fra officielt hold. Den vage eksplicitering skaber risiko for, at den understøttende undervisning ”mange steder blot er blevet et klassisk 45-minutters fag, som den enkelte lærer eller pædagog som små, ensomme satellitter tænker indhold ind i” (Kildevang & Ankerstjerne, 2015, s. 85). Ved didaktisk og fagligt at eksplicitere læringskategorien i planlægnings-, gennemførsels- og evalueringsfasen, kan pædagogen skabe et professionelt afsæt i sit daglige arbejde. At eksplicitere læring rejser dog umiddelbart en række spørgsmål: Hvad er læring og hvilken læring er det, pædagogen skal understøtte i den understøttende undervisning? Hvordan understøtter man i det hele taget elevernes læring? Hvad skal indholdet være i timerne? Hvilke didaktiske redskaber kan bringes i spil som klasseleder i den understøttende undervisning for at arbejde med elevernes læring? Kapitlet indledes med et læringsteoretisk bud på, hvordan pædagogen som klasseleder kan forholde sig til læring. Dernæst vendes blikket mod æstetik og motivation som afgørende faktorer i forhold til læring. Endelig ser vi nærmere på, hvad de fremførte analyser af læring, æstetik og motivation betyder for rollen som klasseleder. Til slut præsenterer vi en opgavedidaktisk tilgang og model, der kan bruges som redskab, når pædagogen som klasseleder arbejder med læring i understøttende undervisning.
Original languageDanish
Title of host publicationPædagogik i skole og fritid
EditorsDavid Thore Gravesen
Number of pages16
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication date30 Mar 2017
Pages14-29
Article number1
ISBN (Print)9788741265551
Publication statusPublished - 30 Mar 2017

Keywords

  • children and youth
  • learning, educational science and teaching
  • aesthetics, design and media

Cite this