Abstract

Artikel om pilotrojekt, som havde til mål at kvalificere mødepraksis i dagtilbud, så inddragelse af familien i højere grad understøttes – med det formål at sikre barnets trivsel i samarbejde med familien.
Fire forskere fra VIA (Anette Boye Koch, Line Berg, Mette Molbæk og Camilla Armstrong Gjedde) har sammen med et dagtilbud i Skive udviklet en række mødedogmer eller -principper, som senere vil kunne overføres til andre tværprofessionelle sammenhænge.

Undersøgelsen og udviklingen af mødepraksis har afsæt i afprøvede modeller for tværprofessionelle møder om børn kombineret med tiltag på og rundt om mødet, der skal styrke den gensidige tillid, reducere den magtmæssige asymmetri og som skal understøtte familiemedlemmerne i at kunne udtrykke sig på deres egne præmisser
Original languageDanish
JournalPædagogisk extrakt
Issue number21
Pages (from-to)5-8
Number of pages4
ISSN2246-7920
Publication statusPublished - Dec 2022

Keywords

  • children and youth

Cite this