Learning to Notice og brug af videooptaget undervisning i læreruddannelsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Studiet undersøger lærerstuderendes udvikling af professionel opmærksomhed med afsæt i konceptet Learning to Notice (LTN), deres brug af fagsprog og begre-ber, begge dele med afsæt i videooptaget undervisning fra skolefaget dansk i folke-skolen. Resultaterne peger på, at struktureret observation grundlæggende styrker studerendes opmærksomhed på lærerens handlemuligheder i klasseværelset og på et potentielt læringsudbytt e i forbindelse med integration af videooptaget undervis-ning i campusundervisning. Samtidig har studerende vanskeligt ved at beskrive, analysere og forudsige hændelser i undervisningen og anvende faglige begreber om de elementer, de lægger mærke t il. De st uderende får t ypisk ø je på relat ioner mellem elever og lærere, mens fokus på danskfaglige problemstillinger træder i baggrun-den. Med udgangspunkt i projektets resultater ser vi brug af video og systematisk observation (LTN) på læreruddannelsen som et område, hvor videre studier kan bidrage til større forståelse for studerendes indsigt i læreres praksis og herunder de beslutninger og temaer, som undervisning består af i klasseværelset.
Original languageDanish
JournalStudier i læreruddannelse og profession
Volume7
Issue number2
Pages (from-to)9-29
ISSN2445-8538
Publication statusPublished - 2022

Cite this