Ledelse, bæredygtighed og grøn omstilling: – et reviewstudie

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

274 Downloads (Pure)

Abstract

UCL rapporten ’Ledelse, bæredygtighed og grøn omstilling – et reviewstudie’ søger at bidrage til at
besvare spørgsmålet: ’Hvad kendetegner forskningen i ledelse af bæredygtighed og grøn omstilling?’.
Tilgangen er videnskabelig og metoden er et systematisk litteraturreview, der inkluderer søgning på
den ikke-videnskabelige litteratur, fx regeringsrapporter. Reviewet viser at forbindelsen mellem
ledelse og bæredygtighed er underbelyst i forskningen, mens antal publikationer i det brede felt
ledelse og bæredygtighed (uden nogen klar forbindelse) er i kraftig vækst. Særligt siden 2015 hvor
FNs 17 bæredygtige udviklingsmål (verdensmålene) og Parisaftalen blev vedtaget, ser man en stor
vækst i antal publikationer. Rapporten viser endvidere, at forskningen er mest udbredt på
erhvervsområdet og uddannelsesområdet, men i mindre grad på sundhedsområdet.
Rapporten dækker hele perioden fra 1990 til 2022, men dens særlige fokus er på de sidste fem år fra
2018 og frem til 2022. For den seneste periode siden 2018 viser rapporten en udvikling i forskningen
hvor ledelse gennem systemer, kaldet ’indirekte ledelse’ for fremme af bæredygtighed og grøn
omstilling er i vækst. Det er eksempelvis forskning i digitale løsninger og styring af leverandørkæder.
Denne forskning er typisk teknisk og naturvidenskabelig orienteret. Samtidig er der gennem alle årene
siden 1990 samfundsvidenskabelig og humanistisk orienteret forskning i ’transformativ ledelse’,
’stakeholderteori’, ’corporate sustainability’ og ’uddannelse for bæredygtig udvikling’. Rapporten
viser også at mere kritiske opfattelser af bæredygtighed, der ønsker mere radikale ændringer af
samfundet (en transformation), er næsten fraværende som referencer i forskningslitteraturen om
ledelse og bæredygtighed.
Rapporten viser at forskningen i ledelse, bæredygtighed og grøn omstilling på den ene side generelt
er et område i stor vækst, og på den anden side kun i begrænset omfang belyser, hvilke ledelsesformer
der bedst fremmer bæredygtighed og grøn omstilling.
Original languageDanish
Place of PublicationOdense
PublisherUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
ISBN (Electronic)978-87-93067-64-6
Publication statusPublished - 22 Dec 2022

Keywords

  • management, organizational development and innovation

Cite this