Ledelsens didaktiske positionering – didaktiske roller og det pædagogiske paradoks

Lea Lund

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

16 Downloads (Pure)

Abstract

Ungdomsuddannelsesinstitutionernes pædagogiske ledelsesfaglige rolle er kommet på dagsordenen både ministerielt, forskningsmæssigt og i praksis. I den seneste gymnasiereform er det et krav, at skoleledelsen er tættere knyttet til skolens kerneopgave: undervisningen, og hermed er didaktikken i centrum. Lederne skal lede læreres læreprocesser, som igen leder læring for eleverne i form af undervisning. Ledelsens fokus bliver i den forstand dobbelt, eftersom lederen både skal have blik for lærerens didaktiske refleksion samt støtte læreren i dennes refleksion. Artiklen rapporterer fra forsknings- og udviklingsprojektet Lead & Learn, der har fokus på, hvad ungdomsuddannelsers pædagogiske ledere er rundet af. Hvordan forstår og udmønter lederne deres rolle ud fra en didaktisk og læringsorienteret optik? Artiklen svarer således på: Hvordan den pædagogiske ledelse positionerer sig didaktisk i deres faglige ledelsesopgave. Undersøgelsen viser, at lederne balancerer mellem tre didaktiske roller: meddeler, omsorgsgiver og sokratisk samtalepartner. Lederne positionerer sig didaktisk ved at balancere mellem disse og ved at økonomisere på en måde, således at meddelerrollen og omsorgsgiverrollen tilsammen udgør samme masse som den sokratiske tilgang. Undersøgelsen viser desuden det pædagogiske aspekt og det paradoksfyldte i ledelsens rolle, idet ledelsen balancerer deres didaktiske råderum, hvor det at både lede og lytte er et dilemma per se. Lederne oplever det som en præmis, at deres rolle skal balancere det pædagogiske paradoks, da de navigerer efter at ville klæde lærerne tilstrækkeligt på til, at lærerne selv kan foretage selvstændige vurderinger i faglige udfordringer. Men samtidig vil lederne ikke styre lærerne i en særlig retning, men lade dem gå vejen selv.
Original languageDanish
Article number4
Book seriesKognition & Paedagogik
Volume117
Pages (from-to)50-63
Number of pages13
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - 1 Oct 2020

Keywords

  • continuing education

Cite this