Legefællesskaber og inkluderende legemiljøer i daginstitutioner: Playing communities and inclusive playing environments in daycare centers

Research output: ThesisCandidatusCommunication

242 Downloads (Pure)

Abstract

Dette speciale undersøger legefællesskaber i daginstitutioner teoretisk og empirisk med henblik på at bidrage til forståelse og udvikling af inkluderende legemiljøer i danske daginstitutioner. Den teoretiske ramme er baseret på Bateson og Luhmanns systemteoretiske perspektiver på komplekse systemer, kommunikation, inklusion og eksklusion. De empiriske data består af et casestudie i en børnehave.

Det systemteoretiske fokus betyder et skift fra en individ-orienteret tilgang til en kontekstuel forståelse, hvor barnet ses som et individ i en kontekst, som kan ændres og udvikles af det pædagogiske personale. Daginstitutioners eneste mulighed for at skabe deltagelses- og læringsmuligheder sker igennem kommunikation ifølge Luhmanns perspektiv. Derfor har dette speciale fokus på at facilitere kommunikation i legefællesskaber så der skabes deltagelsesmuligheder for alle børn.

Eksklusion opfattes som et uundgåeligt vilkår ud fra en forståelse af inklusion og eksklusion som gensidigt konstituerende. Derfor forstås legefællesskaber i dette speciale som dynamiske, fluktuerende fællesskaber med både inkluderende og ekskluderende processer.

Et signifikant bidrag i dette speciale er en matrix, som er designet som:
- Redskab til refleksion mhp. at skabe læringsmuligheder for det pædagogiske personale i daginstitutioner
- Redskab til navigation til at kvalificere personalets kommunikative valg i konkrete legefællesskaber
- Redskab til planlægning af legefællesskaber og organisering af legemiljøer

Matricen præsenterer analytiske kategorier og begreber til at skelne mellem forskellige typer af legefællesskaber og til at vælge mellem forskellige typer af facilitering af kommunikation.

Ifølge Bateson er der særlige læringsmuligheder i legefællesskaber. Derudover viser forskning i leg og kvalitet i daginstitutioner, at voksnes deltagelse i børns leg har stor effekt på kvaliteten af relationer mellem børn og voksne og på, at alle børn får muligheder for læring og deltagelse. Specialet understreger et stort potentiale i pædagogisk arbejde med legefællesskaber og udvikling af inkluderende legemiljøer i daginstitutioner.
Original languageDanish
Supervisors/Advisors
  • Qvortrup, Ane, Supervisor, External person
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Cite this