Legende relationer mellem kunst, pædagogik og æstetiske processer i dagtilbud: Ph.d.-afhandling

Research output: Book/Report/PhD thesisPhD thesisResearchpeer-review

Abstract

I mit ph.d.-projekt ved DPU, Aarhus Universitet har jeg undersøgt, hvilke relationer der er mellem kunst og pædagogik i kunstpædagogiske forløb i dagtilbud. Med kritisk-utopiskaktionsforskning i fire daginstitutioner undersøger jeg, hvilke tilgange til og rammesætninger af æstetiske processer der viser sig i kunstpædagogiske forløb. Jeg følger syv forløb i dagtilbud, som er en del af projektet LegeKunst, der har til formål at højne kvaliteten af børns møder med kunst og kultur. I alle forløbene indgår en kunstner og en gruppe pædagoger i aktionslæringsforløb med fokus på henholdsvis børnebogsuniverser, materialeundersøgelser og spontan inddragelse af sang, rytmer og bevægelse i dagtilbud. Afhandlingen er artikelbaseret og består af fem værker (to kapitler og tre artikler) og en sammenbindende kappe. Disse udgør en samlet undersøgelse af relationen mellem kunst og pædagogik i kunstpædagogiske forløb i dagtilbud, herunder en undersøgelse af, hvilke tilgange til og rammesætninger af legende æstetiske processer der kommer til syne. I fem delundersøgelser undersøger jeg, hvilke relationer der er mellem kunst, kunstbaserede processer, legende æstetiske processer og pædagogisk rammesætning af skabende fællesskaber i dagtilbud. Et brud i forskningen medfører, at jeg må gentænke min forskningstilgang, og betyder, at jeg vælger at anvende metoder og tænkning fra kunstbaseret og nymaterialistisk forskning. Samlet set bidrager min forskning til dagtilbudsforskning og det kunstpædagogiske forskningsfelt med flere tilgange og propositioner til en intraaktiv, proces- og verdensorienteret kunstpædagogik.
Original languageDanish
PublisherDPU, Aarhus Universitet
Number of pages117
Publication statusPublished - 2023

Cite this