Lektionsstudier: En metode til udvikling af professionsdidaktik i læreruddannelsen

  Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportCommunication

  6 Downloads (Pure)

  Abstract


  I det følgende afrapporteres erfaringer og indsigter fra den første studiekreds i lektionsstudieformatet. Teksten henvender sig til både kollegaer og ledelse i UCC ud fra det ønske at erfaringer og indsigter fra den første studiekreds kan medvirke til en konstruktiv udformning og anvendelse af lektionsstudieformatet i læreruddannelsen og grunduddannelserne generelt i UCC. I den forstand er det hensigtsmæssigt at betragte den første studiekreds som en art pilotprojekt. Arbejdet i denne studiekreds har strakt sig fra april til december 2014 med en justering midtvejs i forløbet. Justeringen bestod i at studiekredsen i efterårssemestret 2014 fik en tovholder fra Forskning- og udviklingsafdelingen. I foråret havde studiekredsen fungeret uden deltagelse fra Forsknings- og udviklingsafdelingen. I forlængelse af denne justering falder denne afrapportering i to overordnede dele, der beskriver studiekredsens arbejde i henholdsvis forår og efterår 2014.
  Som det fremgår af titlen, har studiekredsens arbejde alene rettet sig mod anvendelsen af lektionsstudier (LS) i læreruddannelsen – og altså ikke bredt i de forskellige grunduddannelser i UCC. Det har den enkle årsag at deltagerne i studiekredsen alle kommer fra læreruddannelsen. Følgende har deltaget i LS-studiekredsen gennem hele 2014: Eva Rønn, Lilian Rohde, Margit Eva Jensen, Jens Aarby, Hanne Schilling, Marie Dahl Rasmussen og Hanne Møller.
  I efteråret har følgende kollegaer fra FoU deltaget i studiekredsen: Jesper Bremholm (tovholder), Hanne Møller og Charlotte Krog Skott.
  Afrapporteringens første del redegør for udviklingen af en model for brug af lektionsstudier på læreruddannelsen hvilket var fokus for studiekredsens arbejde i foråret 2014. I anden del afrapporteres afprøvningen af denne model i forskellige faglige konstellationer med relation til læreruddannelsen: LS anvendt som intern kompetenceudvikling (inden for faggruppe); LS anvendt som intern kompetenceudvikling med særligt fokus på adjunktforløb; LS anvendt som integreret del af læreruddannelsen (dvs. med studerende); LS anvendt i forbindelse med efter-/videreuddannelse af faglærere. Affrapporteringen indledes med en præsentation i oversigtsform af anbefalinger til forhold, man skal være opmærksom på, hvis man fremadrettet i læreruddannelsen ønsker at udnytte mulighederne i lektionsstudier som metode til forskningsunderstøttet udvikling af professionsdidaktisk kompetence.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  Number of pages39
  Publication statusPublished - 2015

  Keywords

  • research methodology

  Cite this