Abstract

Denne lektoranmodning tager afsæt i min ansættelse som adjunkt på Institut for Sygepleje på Professionshøjskolen Metropol i perioden 1.2.2014 – 31.8.2017. Anmodningen er udarbejdet i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse og vejledning om lektorbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler samt visse Martime uddannelsesinstitutioner (BEK nr. 990 af 28/08/2015) samt Danske Professionshøjskolers vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse (2014). Anmodningen indeholder en beskrivelse af mine pædagogiske og didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning og udførsel af udvalgte undervisningsforløb, samt refleksioner over disse forløb. Opgaveområderne relaterer sig til grunduddannelsen for professionsbachelorer, efter- og videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt varetaget internationalt arbejde på alle tre områder. Anmodningen er struktureret ud fra disse tre opgaveområder og indeholder en løbende refleksion over min undervisning.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 5 Oct 2017

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this