Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard

Niels Jakob Pasgaard

Research output: ThesisCandidatusCommunication

14 Downloads (Pure)

Abstract

Ansøgningen indledes med en redegørelse for min vej til ansøgningen. Her beskrives min uddannelsesbaggrund og de kompetencer jeg har opnået gennem mine tidligere ansættelser. For udvidet beskrivelse henvises til mit CV i bilag B.

I forlængelse af redegørelsen for min vej til ansøgningen, præsenteres i ansøgningens 1. del Den eDidaktiske Model, som jeg har udviklet i forlængelse af et forskningsZ og udviklingsprojekt forud for min ansættelse i VIA. Modellen præsenteres med henblik på at blive anvendt som struktur i beskrivelsen af mine egne undervisningsforløb i ansøgningens 2. del.

I ansøgningens 2. del beskriver og analyserer jeg et af mine egne undervisningsforløb fra grunduddannelsen, og et fra efter/videreuddannelsen. Jeg beskriver forløbene på et generelt niveau, og gå i dybden hvor det findes relevant for analysen. Mit fokus i beskrivelserne og analyserne vil være af almen didaktisk karakter, men jeg vil i analyserne have et særligt fokus på anvendelsen af digitale læremidler.

Ansøgningens 3. del vil beskrive dele af mit forsknings og udviklingsarbejde i VIA. Jeg tager her afsæt i det igangværende projekt ’Den digitale pædagoguddannelse’, og redegør for det metodiske design og de foreløbige resultater.

I ansøgningens 4. del forholder jeg mig til pædagogprofessionens identitet og opgaver i et samfundsmæssigt perspektiv. Jeg diskuterer om pædagogprofessionen bør ses som kundskabsbaseret eller kompetencebaseret, og knytter denne diskussion til en analyse af udviklingen i pædagoguddannelsens formålsbeskrivelse. I forlængelse heraf reflekterer jeg over pædagogikfagets og min egen fremtidige rolle som underviser i pædagoguddannelsen.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • didactics

Cite this