Linguistic reasoning i grammatikundervisningen i en dansk 7. klasse

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

Denne præsentation diskuterer erfaringer med at undervise i grammatik i en dansk 7. klasse med udgangspunkt i den nederlandske forskning om linguistic reasoning (Dielmans & Coppen, 2021) og grammatiske metakoncepter (van Rijt & Coppen, 2017) og Peter Liljedahls (2016) beskrivelser af tænkende klasserum. Baggrunden er den kendte kritik af den traditionelle skolegrammatik, som både har for ringe resultater på elevernes sprogfærdigheder (Myhill et al. 2012), men også repræsenterer et læringssyn, som ellers ikke tilskrives værdi i førstesprogsundervisningen (Kabel, Christensen & Brok, 2022). Den traditionelle grammatikundervisning er med sine lukkede opgaveformer og sit præskriptive sprogsyn kognitivt uudfordrende (Funke, 2018) og uden forbindelse til nogen genkendelig sprogteori eller aktuel lingvistisk viden (Van Rijt & Coppen, 2017). I dette projekt tog vi derfor et andet udgangspunkt: Eleverne skulle lære om tegnsætning på dansk, og de skulle erfare tegnsætningens kommunikative værdi, men også introduceres til tegnsætningens historiske perspektiver. Rammen om undervisningen tog inspiration i definitionen af grammatiske metakoncepter (van Rijt & Coppen, 2017), og formålet var således at vise eleverne, hvordan spørgsmål om tegnsætning inkluderer spørgsmål om både syntaks og kommunikationsforhold, men også at tegnsætning i skriftsproget er resultatet af både sproglige og teknologiske udviklinger. Med andre ord skulle eleverne lære og erfare mere om tegnsætning, end hvad den præskriptive tilgang til især komma på dansk normalt lægger op til. Arbejdsformerne tog inspiration fra Liljedahls beskrivelser af ”lodrette flader”, hvor undervisningen organiseres med elever i mindre grupper, stående ved skriveflader med mulighed for at viske ud og omformulere løsninger, og som derfor lægger op til interaktion og forskellige løsningsstrategier (Liljedahl, 2016). Præsentationen diskuterer erfaringer fra undervisningen med udgangspunkt i optagelser af elevers gruppediskussioner og observationer af opgaveløsninger. Med udgangspunkt i analyserne diskuterer jeg, hvordan eleverne kan støttes i linguistic reasoning i forbindelse med grammatikundervisning i førstesproget.
Original languageDanish
Publication dateOct 2023
Publication statusPublished - Oct 2023
EventNNFF9: Nordisk Netværk for Førstesprogsdidaktisk Forskning: Møder og mangfoldighed - University of Helsinki, Helsinki, Finland
Duration: 25 Oct 202326 Oct 2023
Conference number: 9

Conference

ConferenceNNFF9: Nordisk Netværk for Førstesprogsdidaktisk Forskning
Number9
LocationUniversity of Helsinki
Country/TerritoryFinland
CityHelsinki
Period25/10/2326/10/23

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this