litteraturDK

Dan Ringgaard, Brian Andreasen, Svend Erik Larsen, Mette Jørgensen

Research output: Book/Report/clinical guidelinesBookCommunication

Abstract

litteraturDK er beregnet for undervisningen i dansk litteratur i alle gymnasiale uddannelser - det almene gymnasium, handelsgymnasiet, teknisk gymnasium og hf. I seks forløb beskrives dansk litteraturs ca. 1000-årige historie. LitteraturDK begynder der, hvor man plejer at begynde en dansk litteraturhistorie, nemlig i middelalderen. Dog adskiller bogen sig fra traditionel litteraturhistorieskrivning på flere punkter og lægger op til nye anvendelsesmuligheder. Ud fra seks spørgsmål fortæller litteraturDK litteraturens ca. 1000-årige historie i Danmark under seks forskellige tematiske overskrifter: Spørgsmål og tematiske overskrifter:1. Hvordan bliver min plads i samfundet? - Oppe & Nede2. Hvordan forholder min lokale verden sig til alt det, der ligger uden for den? - Hjemme & ude3. Hvordan drømmer jeg om, min verden skal se ud? - Fantasi & virkelighed4. Hvem er jeg? - Jeg, mig & de andre5. Hvad stiller jeg op med min krop? - Krop & omverden6. Hvad med den virkelighed, der er større end det, jeg selv kan sanse og forstå? - Os & det AndetDe seks tematiske spor er forbundet med hinanden som seks forskellige og lige vigtige fortællinger om samme historiske forløb. Eleverne kan bruge litteraturDK med udgangspunkt i et hvilket som helst af de seks temaer. Eleverne kan læse de seks fortællinger hver for sig eller nogle af dem på tværs, og de kan vælge at læse alle afsnit om samme periode, fx perioden 1849-1914. Hvert af de seks kapitler indledes med en manchet. Det er en introduktion til temaer. Du kan bruge den som optakt til arbejdet med kapitlet eller som udgangspunkt for en afsluttende diskussion. I hvert af de seks forløb er der, i ét af periodeafsnittene, en dyberegående periodedækning. Det medvirker til, at alle perioder får en mere grundig behandling, som eleverne kan vende tilbage til i alle gymnasieårene. Ud over illustrationer til kapitlerne støttes hvert af de seks forløb af fire betydningsfulde eksempler på billedkunst, så eleverne kan arbejde med litteratur og billedkunst.
Original languageDanish
PublisherL&R Uddannelse
Edition1.udgave
Number of pages344
ISBN (Print)9788770664677
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Cite this