Litteraturstudie: akupunktur og palliation

Anne Bolt Larsen

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

Abstract

Rapporten er et litteraturstudie mhp. at undersøge, om der med baggrund i den foreliggende forskning om akupunkturens virkning er belæg for, at sygeplejersker kan inddrage akupunktur som komplementær behandling af symptomer hos patienter i den palliative indsats.
Litteraturen er udvalgt på baggrund af systematiske søgninger fra 2002-2012 i Pubmed, Cochrane, Cinahl og PsykInfo med søgeordene acupuncture and palliation, acupuncture and cancer, acupuncture and placebo, acupuncture and neurophysiology, acupuncture and palliation and nursing.
RCT-forskning viser ikke overbevisende effekt af akupunktur på symptomer i den palliative indsats pga. undersøgelsernes manglende kvalitet. Der er kun evidens for det bedst undersøgte punkt, P6, mod kemo-induceret kvalme.
Anden forskning viser, at akupunktur er et stærkt virkende placebo pga. "behandlingsritualet" med patient-behandlerinteraktion samt fysisk påvirkning af huden, hvorved CNS stimuleres til aktivering af specifikke neurotransmittere, og at patienterne oplever subjektiv symptomlindring og øget QOL.
På baggrund heraf kan akupunkturbehandling komme i betragtning som en komplementær behandling med henblik på symptomlindring i den palliative indsats sammen med konventionel behandling og sygeplejeomsorg.
Original languageDanish
Number of pages14
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • nursing
  • palliation

Cite this