Lydakademiet: Lyd, litteratur og læseoplevelse

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

Formålet med denne undersøgelse er udvikle didaktiske strategier, der understøtter dyslektiske elevers lyttekompetence. Projektet er et delprojekt i forskningsprojektet “Reading between Media” støttet af Novo Nordisk Fonden og i samarbejde med Silkeborg Kommune. Studiet bygger derfor på en tidligere undersøgelse i projektet i form af observationsstudier af 8. klasse elevers læsning af den samme fortælling som hhv. lydbog, papirbog og digital fortælling. Her viste det sig, at særligt elever, der lyttede til lydbog havde vanskeligt ved at fastholde indholdet, og at der derfor er behov for at udvikle nye didaktiske tilgange til lyttelæsning (Henkel, Mygind & Svendsen, in press). I forskningsprojektet er der også lavet en kvantitativ survey af læse- og mediepraksis blandt kommunens elever i 6. og 8. klasse (Henkel, Pedersen og Poulsen 2022). Den viser, at 32% af eleverne anvender lydbøger i skolen. Lydbogslytningen er stabil fra 6.-8. klasse, mens podcastlytning stiger. Undersøgelsen bekræfter dermed andre undersøgelser, der viser stigninger i lydbogslytning blandt børn, unge og voksne såvel i Danmark (Bogpanelets årsrapport 2021) som i England. Her viser to rapporter, at lydbøger kan befordre børns læsekompetence og læselyst samt har et demokratisk potentiale (Best, Clark og Picton 2020, Best og Clark 2021).

4. Teoretisk rammeverk:
Elever med dysleksi er kendetegnet ved at have vanskeligheder med skriftens lydprincip (Elbro, 2021), hvilket viser sig som vanskeligheder med læsning og skrivning. Elever med dysleksi oplever desuden ofte lavt selvværd og lav self-efficacy (Burden 2005), ligesom de i skolen oplever fordomme om, at dyslektikere har lavere intelligens (NOTA fordomsundersøgelse 2021). Idet lydbogslæsning potentielt frigør dem fra afkodningsvanskelighederne, er der et stort inklusions- og dannelsespotentiale i brugen af lyttelæsning særligt til denne elevgruppe i skolen.
Studiet er teoretisk funderet i et krydsfelt mellem kognitiv læseforskning og æstetiske teorier om det multisensoriskes betydning for læseoplevelsen. De udviklede lyttestrategier søger således at styrke elevernes aktive lytning gennem at stimulere andre sanser under lytning og kombinerer oplevelse, forståelse og materialitet.

5. Metodologi/forskningsdesign:
I dette kvalitative og eksplorative studie har vi i samarbejde med en læsevejleder og 8 elever med dysleksi i 8. - 9. klasse udviklet og afprøvet en række lyttestrategier med henblik på at udvikle nye didaktiske tilgange til lyttelæsning i skolen. Studiet er gennemført over 1½ år afbrudt af pauser grundet Covid19. Data består af interview, deltagende observation, og didaktiske afprøvninger af de udviklede lyttestrategier.

6. Forventa konklusjoner/funn
Vi forventer at udvikle nye didaktiske tilgange til lyttelæsning i skolen samt indsigt i, hvorvidt og hvordan de deltagende elever får forståelse af lytning som en vej til fortællinger og læseoplevelser.

7. Relevans for forskningsfeltet
Da lydbogslæsning potentielt har et inklusions- og dannelsespotentiale for elever med dysleksi, er der behov for forskning i udvikling af didaktikken målrettet dette.

Referenceliste:
Best & Clark (2021) The role of audiobooks to engage reluctant readers and underrepresented children and young people. London: National Literary Trust.
Best, Clark og Picton (2020) Children, young people and audiobooks before and during lockdown. London: National Literary Trust.
Bogpanelet (2021) Bogen og litteraturens vilkår 2021. København: Bogpanelets årsrapport 2021 https://kum.dk/fileadmin/_kum/1_Nyheder_og_presse/2021/KUM_Bogpanelets-aarsrapport_NOV_05.pdf
Burden, (2005) “Dyslexia and self-concept: Seeking a dyslexic identity”, London Whurr
Henkel, Mygind & Svendsen, (2022) “Exploring reading experiences in three media versions: Danish 8th grade students reading the story Nord.” In: L1-Educational Studies in Language and Literature to the special issue: Working with Literature in Nordic Secondary Education. (in press)
Henkel, Pedersen & Poulsen (2022) Læsere mellem medier. Silkeborgundersøgelsen. Rapport om læse- og mediepraksis blandt børn i 6. og 8. klasse. Aarhus Universitet. (in press)
Nota (2021): “Snyder du eller hvad? En surveybaseret rapport om ordblindhed, fordomme og hjælpemidler” https://nota.dk/sites/default/files/fordomsrapport_final_tilgaengeliggjort.pdf

Original languageDanish
Publication date11 May 2022
Publication statusPublished - 11 May 2022
EventSkriv! Les! 2022: Nordisk forskerkonferanse om lesning, skrivning og literacy - Trondheim, Norway
Duration: 10 May 202211 May 2022
Conference number: 6

Conference

ConferenceSkriv! Les! 2022
Number6
Country/TerritoryNorway
CityTrondheim
Period10/05/2211/05/22

Keywords

  • children and youth
  • learning, educational science and teaching

Cite this