Abstract

sumé
Baggrund: I Danmark er det kun 4 pct. af sygeplejerskerne, som er mænd. Forskning viser, at den generelle mangel på sygeplejersker har negative konsekvenser for patientsikkerheden og kvaliteten af sygeplejen.

Ligestillingsudfordringen er endnu ikke løst, hvilket afspejler sig i søgningen til professions-uddannelserne på velfærdsområdet. År efter år er det stadigvæk en overraskelse, at der er så få uddannede mandlige sygeplejersker og mandlige sygeplejestuderende i Danmark.

Nye tal viser et stort generelt frafald i optaget til sygeplejerskeuddannelsen. Den udvikling bør vendes, og det kræver, at flere mænd kan se mulighederne i at uddanne sig til sygeplejerske.

Metode Historiske og kulturelle perspektiver, som har præget søgningen til sygeplejerskeuddannelsen.

Resultater Nærværende artikel er et bud på en strategi, der skal sikre bedre rekruttering af mænd i sygeplejen med blik for de historiske og kulturelle perspektiver, som har præget søgningen til sygeplejerskeuddannelsen. Et historisk tilbageblik viser nemlig, at der altid har været mænd i sygeplejen.

Der er typisk to hovedårsager til, at sygeplejerskeuddannelsen har svært ved at tiltrække flere mænd. Den ene er lønnen, den anden er det kønsopdelte arbejdsmarked, som bl.a. omhandler viden, italesættelse og uddannelsesvejledning. Gennem tiden har der været taget mange initiativer, som ikke har løst udfordringen med at rekruttere mænd i sygeplejen. Derfor er det afgørende, at der afsættes ressourcer af til vidensopsamling og forskning.
Original languageDanish
Article number8
JournalSygeplejersken
Volume123
Issue number5
ISSN0049-3856
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • health, nutrition and quality of life

Cite this