Mængder og mønstre i kvalitative arbejdslivsundersøgelser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen undersøger metodologiske muligheder og vanskeligheder i anvendelsen af digitale arbejdslivsundersøgelser med åbne spørgsmål og åben distribution. Hvilke muligheder og vanskeligheder opstår, når man får en stor mængde kvalitative data? Og hvordan analyseres og sammenfattes de på en måde, der både giver nye indsigter, og er meningsfuld og pålidelig? I artiklen diskuterer vi, hvordan og hvornår det giver analytisk mening at tælle og finde mønstre i svar, der som udgangspunkt er kvalitative og formuleret som fritekst med respondenternes egne ord. Vi kommer frem til nogle kriterier, som vi mener skal være opfyldt: stringent kodning og at data er opdelt i tydeligt afgrænsede og ækvivalente steder. Hvis dette er opfyldt, argumenterer vi for at optællinger (mængder) kan give indblik i materialets proportioner, og at kodning ud over ”mætningspunktet” kombineret med baggrundsvariable (mønstre) kan give indsigter i menneskers arbejdsliv, som man ikke ellers kunne få. Som case bruges en digital spørgeundersøgelse om arbejdsliv i uddannelsessektoren med 1684 kvalitative svar på syv åbne spørgsmål og fire baggrundsspørgsmål. På den baggrund diskuteres, hvordan og hvornår det giver analytisk mening at tælle i kvalitativ forskning.
Original languageDanish
Article number2
JournalTidsskrift for arbejdsliv
Volume24
Issue number4
Pages (from-to)10-25
Number of pages16
ISSN1399-1442
Publication statusPublished - Dec 2022

Keywords

  • research designs, theory and method

Cite this