Mærk jernalderen: Kom tæt på jernalderen med konkrete genstande.

Research output: Other contributionTeaching material

Abstract

Materialesættet består primært af kopier af genstande fra Jernalderen. Didaktisk understøtter kassen den undersøgende tilgang til historiefaget. Eleverne skal arbejde med genstandene som kilder og selv skabe historiske fortællinger.
Arbejdet med genstande kan være med til at understøtte en undersøgende historieundervisning. Arbejdet med genstande kan bidrage til at;
➢ engagere eleverne i historisk tænkning
➢ udvikle elevernes forståelse af samspillet mellem historiske spor (artefakter) og historiske fortællinger
➢ fremme æstetiske læreprocesser, både indtryksmæssigt og udtryksmæssigt.
Materialesættet og den tilhørende vejledning lægger op til en problemorienteret og undersøgende tilgang i undervisningen. Udgangspunktet er elevernes nysgerrighed gennem sansning og undersøgelse af genstande, som eleverne bruger til selv at skabe historiske fortællinger.
Fælles Mål
Læremidlet understøtter eleverne i at opnå kompetencer indenfor følgende kompetenceområder:
Kildearbejde:
● Efter 4. klasse: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
● Efter 6. klasse: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at
gøre rede for fortolkninger af fortiden.
Historiebrug:
● Efter 4. klasse: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.
● Efter 6. klasse: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.
Original languageDanish
Publication date2023
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • learning resources

Cite this