Materialestrømme i VIA - Mflow: Digital kortlægning af ressourceforbrug med fokus på cirkulære potentialer på VIAs campi

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

Abstract

Med ønsket om at reducere ressourceforbruget, og lade ressourcer indgå i et kredsløb, har projektets primære formål været at udvikle et digitalt visualiseringsværktøj, som er funderet i en byggefaglig kontekst for at synliggøre VIA’s materialestrømme. Materialestrømmene er opdelt efter Miljøstyrelsens 10 nye materialefraktioner for sortering af affald i kommunerne og dækker både indgående og udgående materialer, samt vand og energi/varme. Altså bygger det på en ikke fuldt implementeret opdeling af fraktioner. Data er blevet indsamlet med hjælp fra FM fra alle 8 VIA campi. Visualiseringerne med flowdiagrammerne kan anskueliggøre mængden af affaldsfraktioner, vise tydelige forbrugsmønstre og manglende koblinger for at kunne lukke materialekredsløb. Projektets resultater har givet muligheden for at drøfte VIA’s ressourceforbrug internt i VIA samt synliggjort mulige cirkulære potentialer. Samtidig har det givet anledning til udveksling af ’best practice’ eksempler fra de forskellige campi, samt de udfordringer, der ligger for at implmentere en cirkulær tankegang fuldt ud på dette område.
Original languageDanish
PublisherVIA University College
Number of pages12
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • sustainability

Cite this