Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

Helle Krogh Hansen, Else Marie Rasmussen

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportCommunication

Abstract

Rapporten handler om metoder og resultater i et aktionsforskningsprojekt ved en specialenhed med boliger, aflastningspladser og udredningspladser for borgere med svær demens samt ved et dagcenter. Projektet blev udført fra sommeren 2012 og frem til sommeren 2013. Projektet blev udført at sygeplejerske Else Marie Rasmussen og cand. pæd. Ph.d. Helle Krogh Hansen, som gennem første halvdel af projektperioden var ansat ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og efterfølgende har været tilknyttet som freelance-forsker. Herudover deltog ansatte ved Slotsgården og Rosenkrantz. Endvidere involverede projektet 20 pædagogstuderende ved VIA UC, som bidrog med deres tolkninger af ni praksisfortællinger fra medarbejdere og tre fortællinger fra pårørende. Projektet har kombineret en række forsknings- og udviklingsmetoder: Udarbejdelse og videre udvikling af virkningsteori; spørgeskemaundersøgelse om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af praksisfortællinger og narrativer (9 praksisfortællinger fra medarbejdere og 3 fortællinger fra pårørende) samt observationsstudier.
Original languageDanish
PublisherHorsens Kommune
Number of pages172
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

Keywords

  • dementia
  • care
  • health education
  • action research

Cite this