Medindlæggelse og pårørendeinddragelse: interviewstudie med forældre på børnepsykiatrisk døgnafsnit

Rune Melballe Bonde, Lotte Orr Evron

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPosterResearchpeer-review

Abstract

Baggrund og formål: Medindlæggelse af forældre på børnepsykiatrisk afsnit, er et relativt nyt fænomen, der kun praktiseres få steder i Danmark og resten af verden.
Den parallelle læring der sker under indlæggelsen, kan være med til at ruste forældrene til bedre at støtte barnet til at komme sig efter udskrivelse.
Hvordan oplever forældre det at være medindlagt på et børnepsykiatrisk afsnit?
Metoden var semistrukturerede interviews med afsæt i van Manens hermeneutisk-fænomenologisk teori. De levede eksistentialer: rum, tid, relation, krop og ting dannede rammen for interviewguiden, og analyseprocessen baserede sig på van Manens tre analysefaser.
Fundene peger på, at forældrene oplever deres tilstedeværelse som vigtig og meningsfuld, trods de kan have svært ved at findes deres rolle. Rammerne havde en betydning, som skulle balanceres mellem at være institutionaliserende og give en følelse af normalitet.
Konklusion: Forældrene udviste forskellige tegn på krise, og var præget af skyld, skam og sorg, men også håb og lettelse. Den faglige sparring med personalet var vigtig for forældrene, men de fremhævede forældrerummet som et
særligt pusterum, hvor de følte sig mødt og forstået af andre forældre, som var i samme båd. Resultaterne har afstedkommet ændringer i de fysiske rammer i praksis og implementering af et undervisningsforløb for personale.
Original languageDanish
Publication date16 Mar 2021
Publication statusPublished - 16 Mar 2021
EventPersoncentreret Praksis: Landskonference 2021 - Digital
Duration: 16 Mar 202116 Mar 2021
https://dsr.dk/fs/fs32/landskonferencer-og-temadage/landskonference-2021

Conference

ConferencePersoncentreret Praksis
LocationDigital
Period16/03/2116/03/21
Internet address

Keywords

  • disease, health science and nursing
  • research designs, theory and method

Cite this