Mellem værende - en kvalitativ metasyntese af empiriske undersøgelser om lidelse: kandidatspeciale

Anne Garcia Colina

Research output: Other contributionOtherResearch

Abstract

Mellem værende - en kvalitativ metasyntese af empiriske undersøgelser om lidelse.
Forskning har vist, at patienter efterlyser at blive set som ’hele mennesker’ med muligheden for at udtrykke lidelse. Ligeledes har det vist sig, at sygeplejersker finder mødet med lidende svært, og efterlyser viden om lidelse, der kan anvendes i praksisnære situationer. Med en antagelse om, at der kan være en sammenhæng mellem efterlysninger, er formålet med specialet at tilvejebringe og udvikle viden om lidelse i relation til sygdom, og potentielt at skabe et bidrag til teori om fænomenet lidelse, der er relevant for sygeplejepraksis.
Specialet er en kvalitativ metasyntese af 31 peer reviewede sygeplejevidenskabelige artikler fra 1983 til 2007, der præsenterer fund af empiriske undersøgelser om voksne mennesker, der oplever eller er vidne til lidelse relateret til somatisk sygdom.
Informater i undersøgelserne, som har fundet sted i 8 forskellige lande, er patienter, pårørende og sygeplejersker og tæller ialt 573 personer i alderen 18 til 91 år.

Metasyntesen er baseret på M. Sandelowski og J. Barroso’s tilgang til syntetisering af kvalitativ forskning, og med anvendelse af konstant komparativ analyse og taksonomisk analyse til integrering, fortolkning og syntetisering af undersøgelsernes fund.
Lidelse kan beskrives som en proces mellem værende.
Original languageDanish
Publication date1 Nov 2008
Number of pages50
Publication statusPublished - 1 Nov 2008

Cite this