Mere folkeskole i læreruddannelsen - mellem idealer og vilkår: Om at udvikle undervisningskompetence med lærerekspertise som ideal gennem vekslende bevægelser i skoletilknyttet læreruddannelse.

Tobias Heiberg, Anna Sandell, Lene Gleerup-Kragh

  Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

  13 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne rapport opsummerer og problematiserer virksomhed,
  vidensproduktion, dilemmaer og resultater i projektet ’Mere
  folkeskole i læreruddannelsen – mellem idealer og vilkår’. Som
  projektets titel mere end antyder, beskæftiger projektet sig med
  forholdet mellem uddannelse og profession i læreruddannelsen.
  Projektinitiativet kiler sig således ind i den i læreruddannelsen
  hyppigt tematiserede udfordring, der angår meningsfuld og udbytterig
  professionsuddannelse i spændingsfeltet mellem teori
  og praksis.
  Projektet er på de overordnede linjer et samarbejde mellem
  Professionshøjskolen UCC og Gladsaxe Kommune. Intentionen
  bag projektet angår dels en undersøgelse af, hvordan tættere
  samarbejde mellem folkeskole og læreruddannelse – såkaldt
  skoletilknyttet læreruddannelse – influerer på de lærerstuderendes
  oplevelse af deres uddannelsesudbytte, dels en undersøgelse
  af, hvordan et sådant tættere samarbejde mellem uddannelse og
  profession kan etableres og gennemføres, så det fremstår reelt
  meningsfuldt og udbytterigt for de involverede parter. Projektet
  udmærker sig ved dets gennemgribende involvering af særligt
  kompetente repræsentanter fra lærerprofessionen i undervisningen
  på læreruddannelsen.
  Centralt i projektet står begrebet ’lærerekspertise’, som afklares
  senere i rapporten. Begrebet fungerer på en række områder
  som pejlemærke for både de elementer i projektet, der vedrører
  konkret undervisning af de lærerstuderende, og som referenceramme
  for analysen af de lærerstuderendes oplevelse af deres
  undervisningsudbytte i denne kontekst.
  Original languageDanish
  PublisherProfessionshøjskolen UCC
  Number of pages121
  Publication statusPublished - Jun 2012

  Keywords

  • action learning
  • public school

  Cite this