Mere selvstudie med virtuelle læringsrum ved problembaseret læring

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPosterResearchpeer-review

12 Downloads (Pure)

Abstract

Students’ learning outcome of teaching activity/course presented:
Ved Bioanalytikeruddannelsen i København anvender vi Problem Baseret Læring (PBL) med den såkaldte 7-trins PBL-model (Schmidt, 1983). De studerende føres gruppevis igennem en struktureret proces initieret af en åben problembeskrivelse og opstiller egne læringsmål. Læringsmålene fungerer som guides for selvstudiet, hvor de studerende indhenter viden og besvarer gruppens læringsmål.
Vi har suppleret den eksisterende undervisningsstruktur med læringsaktiviteter i et virtuelt læringsrum med henblik på at kvalificere de studerendes selvstudie under hensyntagen til PBL-princippet om selvstyret læring.
Målet er:
• At øge de studerendes studieintensitet
• At de studerende i højere grad anvender læringsmålene som guide for deres læring
• At støtte de studerendes læring ved at understøtte deres brug af skriftligt fagsprog

Description of your teaching activity/course:
Konkret arbejder de studerende under selvstudiet i et kollaborativt online dokument. Én studerende formulerer et oplæg til besvarelse af et læringsmål. En anden studerende formulerer et respons som kvalificerer oplægget. Øvrige studerende kvalificerer oplæg og respons og afslutningsvist formuleres en konklusion af en tredje studerende. Samtlige læringsmål bearbejdes efter samme princip, således at alle studerende på skift har ansvar for oplæg, respons og konklusion.

Evaluation of the activity/course design, from student/teacher perspective:
En kvantitativ evaluering viser, at 60 % af de studerende anvender 40 timer pr. uge. Sammenlignet med baseline (6,3 % af de studerende) er studieintensiteten således øget. Ved et fokusgruppeinterview giver de studerende udtryk for, at de arbejder mere intenst, når de skal levere et individuelt produkt, som er synligt for deres medstuderende.
Ved fokusgruppeinterviewet og en kvalitativ evaluering giver de studerende udtryk for, at de gennem øget fordybelse anvender deres læringsmål som guide i deres læringsproces. Det virtuelle læringsrum har desuden skærpet de studerendes bevidsthed om, at skriftlighed understøtter deres læring. De studerende giver udtryk for, at de søger mere litteratur og fordyber sig mere, hvis de har fundet det vanskeligt at besvare et læringsmål.

Reflective description of experiences with activity/course as to how your practice can be inspirational/transferable to others (subjects, students, institutions,…)
Vi ser muligheder i at dele designet eller elementer af designet under forudsætning af, at dette tilpasses pædagogisk hensigt og kultur ved den enkelte uddannelse. Vi ser endvidere et potentiale i at anvende og videreudvikle det virtuelle læringsrum til en PBL-uafhængig kontekst.
Original languageDanish
Publication date7 Nov 2017
Publication statusPublished - 7 Nov 2017
EventTAL2017-Teaching for Active Learning: Blended Learning - Syddansk Universitet, Odense, Denmark
Duration: 7 Nov 20177 Nov 2017
Conference number: 5
https://www.sdu.dk/da/tal2017

Conference

ConferenceTAL2017-Teaching for Active Learning
Number5
LocationSyddansk Universitet
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period07/11/1707/11/17
Internet address

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this