Mit liv - din beslutning? perspektiver på uledsagede flygtningebørns deltagelsesmuligheder

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyCommunication

Abstract

Dette kapitel diskuterer, med udgangspunkt i artikel 12 i Børnekonventionen (se kapitel 2), uledsagede flygtningebørns deltagelsesmuligheder og begrænsninger i de beslutninger, som bliver truffet om deres liv. Dette gøres med det formål at gøre de professionelle og især de sociale myndigheder, der er i kontakt med børnene, opmærksomme på de overvejelser og dilemmaer, der kan være til stede i forhold til uledsagede flygtningebørns muligheder og begrænsninger for deltagelse i beslutninger og ikke mindst vigtigheden af børnenes ret til information. Kapitlet anlægger et kritisk teoretisk perspektiv og indskriver sig i et barndomssociologisk perspektiv, der bestræber sig på at forstå de uledsagede flygtningebørns perspektiver på eget liv. I kritiske traditioner er man bl.a. optaget af, hvordan aktører – i denne sammenhæng uledsagede flygtningebørn – aktivt fortolker deres omgivelser og bliver medskabende i eget liv, og hvordan samfundsmæssige strukturer har en betydning i forhold til f.eks., hvordan uledsagede flygtningebørn tildeles rettigheder.
Med udgangspunkt i en anonymiseret case beskrives og diskuteres, hvordan uledsagede flygtningebørns perspektiver kan være anderledes end de professionelles samt de overvejelser og dilemmaer, der opstår i forhold til børnenes aktive deltagelse, når de sociale myndigheder træffer beslutninger om børnenes ve og vel. Det skal også pointeres at de udfordringer, dilemmaer, spændinger og perspektiver mv., som beskrives i relation til uledsagede flygtningebørns deltagelsesmuligheder i dette kapitel, kan være gældende i forhold til mange andre børn i udsatte positioner og i forskellige kontekster.
Original languageDanish
Title of host publicationBørn som deltagere i professionel praksis : åbninger, muligheder og rettigheder
EditorsMimi Petersen, Ida Kornerup
Number of pages17
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication date2021
Pages111-127
Chapter7
ISBN (Print)978-87-02-31683-4
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method
  • education, professions and jobs

Cite this