Mobning: klassiske og nyere teorier

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Artiklen fremstiller tre forståelser af fænomenet mobning, hvor den svenske forsker Dan Olweus står centralt som repræsentant for en forståelse der igennem de sidste 25-30år har domineret forståelsen i DK. I dag udfordres denne forståelse bl.a. af nye paragdigmer med udgangspunkt i socialkonstruktivistisk og poststrukturelle forståelser, som fx det danske X-bus projekt på DPU. Forfatteren peger på centrale forskelle og ligheder i perspektiverne og diskuterer fordele og ulemper i fbm praktisk anvendelighed af disse.
  Original languageDanish
  JournalSpecialpædagogik
  Issue number1
  Pages (from-to)11-22
  Number of pages11
  ISSN0107-0649
  Publication statusPublished - 2011

  Cite this