Model for operationelt teoretisk rammeværk

Jens Dolin, Jens Jakob Ellebæk, Peer Daugbjerg

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

Abstract

Målet med projektet har været at skabe en model for et rammeværk, forstået som en sammenhængende
modellering og beskrivelse af, hvordan et teoretisk rammeværk normalt struktureres i international
sammenhæng, og hvad man med baggrund heri kunne tænke sig et rammeværk burde indeholde i dansk
NAFA-sammenhæng. Ud fra relevant litteratur på området og fire eksempler på forskellige typer af
rammeværk, kondenseres generiske retningslinjer for indholdselementer i et rammeværk. Formål, metode
(herunder litteraturreview), feedback og konsensusskabelse angives som nødvendige indholdselementer for
alle rammeværk, mens delphi-undersøgelse, ekspertseminar, netværksanalyse af centrale artikler og grafiske
fremstillinger anses som oplagte metoder at trække på i forbindelse med udarbejdelsen af rammeværket.
Original languageDanish
PublisherNAFA - Naturfagsakademiet
Number of pages24
ISBN (Electronic)9788793894303
Publication statusPublished - 10 May 2022

Cite this