Modellering som proces i naturfagsundervisningen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Modellering er en kernekompetence inden for naturfag. Elever kan anvende modeller til at forudsige og forklare fænomener. Vi har gennemført et mixed method-studie for at undersøge hvordan procesorienterede modelaktiviteter kan bidrage til elevernes forståelse. Forløbet er afprøvet i seks udskolingsklasser. Vi har konstrueret holistiske rubrics til at dokumentere gruppernes forklaringer knyttet til hver model og derefter sammenlignet scores over tid for at undersøge om der er en potentiel progression i kvaliteten af elevernes forklaringer. Resultaterne viser at der har været en signifikant udvikling i elevernes modelbaserede forklaringer, men at der også sker en opdeling af grupperne inden for progressionen i deres forklaringer.
Original languageDanish
JournalMONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
Issue number1
Pages (from-to)6-25
Number of pages20
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 2020

Cite this